Aanmelding en werkwijze

Aanmelding

Wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u mij bellen en een bericht inspreken op de voicemail. Wanneer u uw (zorg)vraag, telefoonnummer en emailadres inspreekt kan ik u vervolgens telefonisch of via een beschermde mailomgeving informatie verstrekken. Ik neem zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 5 werkdagen) contact met u op.

Ik zal een afspraak met u maken op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag (mijn werkdagen in de praktijk). Ik stuur u tevens een aanmeldformulier op. Dit kunt u bij de eerste afspraak ingevuld kunt meenemen of via de beschermde mailomgeving versturen.

Om u te kunnen aanmelden kunt heeft u een recente verwijsbrief van de huisarts voor de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ nodig. Belangrijk om mee te nemen naast de verwijsbrief: uw paspoort of geldig identiteitsbewijs, uw verzekeringspas en het ingevulde aanmeldformulier.

Werkwijze 

Tijdens het eerste intakegesprek zullen we nader kennismaken en zullen we uw klachten en de doelen waaraan u wilt werken in kaart brengen. Na deze intake, zal ik via de mail een aantal vragenlijsten opsturen waarmee we de klachten uitgebreider in kaart kunnen brengen. De uitslag van deze vragenlijsten neem ik mee in het adviesgesprek. Soms is het fijn de problematiek nog wat duidelijk en/of specifieker in kaart te brengen, dan is er de optie voor een tweede intakegesprek. 

In het adviesgesprek zullen we bespreken of ik denk dat ik u verder kan helpen of dat er mogelijk een andere vorm van hulpverlening beter geschikt is. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe de therapie eruit zou gaan zien aan de hand van een behandelplan, als we samen tot een goed plan komen start de therapie.

Ik werk soms samen met een relatie,-en gezinstherapeut, een psychomotore therapeut en of een psychiater. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en wordt opgenomen in het behandelplan. 

Tijdens de therapie zullen af en toe opnieuw de vragenlijsten afgenomen worden om te meten of de behandeling resultaat heeft en of u het behandelcontact als zinvol ervaart.

Wachttijden

Per 1 mei 2024 is er een aanmeldstop voor intake en voor behandelingen.  

Na aanmelding is er geen sprake van wachttijd tussen intake en behandeling bij individuele therapie. Bij groepsschematherapie is de wachttijd afhankelijke van het aantal aanmeldingen. In de tussentijd wordt intakegesprekken gevoerd en 3 voorbereidende gesprekken voor de groep. 

Wanneer u de wachttijd tot aanmelding te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt bij een passende zorginstelling, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

AVG

Sinds eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Ook mijn praktijk houdt zich aan deze regelgeving. Meer hierover is te lezen in het bijgevoegde privacystatement onder aan de pagina